قتل غير عمد به لحاظ قصور پزشكى


پرونده مربوط به سال 1389 می‌باشد، در اين پرونده همسر موكل به لحاظ عدم تشخيص به موقع پزشكان فوت مي كند. تشخيص علت فوت توسط پزشكي قانوني عفونت شديد ناشي از اپانديسيت اعلام مي شود.

مراحل پيگيرى:

١- شكايت در نظام پزشكي ( دادسرا- هيات بدوي- هيات تجديدنظر- دادگاه تجديدنظر استان)

٢- شكايت كيفري در دادگاه كيفري و محكوميت به پرداخت ديه و جزاي نقدي پزشكان

٣- مطالبه مهريه از ورثه متوفي

٤- مطالبه ديه از طرف موكل به عنوان طلبكار از ساير ورثه متوفي عليه پزشكان تا سهم ديه وراث از اين طريق ممكن شود.

  مشاهده ویدئو شرح پرونده از زبان وکیل 

 مستندات پرونده 

خدمات حقوقی و مشاوره‌ای شامل: دعاوی حقوقی، کیفری، خانوادگی، ارث، قانون کار، ملکی و جرائم پزشکی، رایانه‌ای، پولی و بانکی و مسائل قراردادها، مالکیت فکری و دیوان عدالت اداری

طراحی و برنامه نویسی وان فاکس | OneFox

آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری