اثر اخذ رضايت از بيمار يا ولي وي در مسئوليت پزشك

آنچه موجب مسئوليت پزشكان در برابر بيمار در مراجع انتظامي و قضايي است تخطي وي از اصول و مقررات مسلم پزشكي است كه تشخيص اين تقصير با نظام پزشكي يا پزشكي قانوني است. بنابراين هيچ پزشكي با هر نتيجه اي كه براي بيمار حاصل مي شود مسئول نيست مگر مطابق نظر مراجع پزشكي صالح تقصير وي محرز باشد و برگه برائت يا رضايت هيچ تاثيري در رفع مسئوليت وي نخواهد داشت.

در اين ارتباط توجه به ماده 495 قانون مجازات اسلامي مفيد است.

ماده 495- هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي‌دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به‌دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به‌دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي‌شود.

تبصره 1– در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نكرده باشد.

 شرح ماده 495 قانون مجازات اسلامي از زبان وکیل 

خدمات حقوقی و مشاوره‌ای شامل: دعاوی حقوقی، کیفری، خانوادگی، ارث، قانون کار، ملکی و جرائم پزشکی، رایانه‌ای، پولی و بانکی و مسائل قراردادها، مالکیت فکری و دیوان عدالت اداری

طراحی و برنامه نویسی وان فاکس | OneFox

آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری